Eise Comité


  • President: Mike KRAUS
  • Vize-President: Georges LUX
  • Sekretärin: Jacqueline DE VALENTIN-BOURG
  • Keessier: Ralf GREIS
  • Zweete Kessier: Alex CARRICO
  • Spillbetrieb: Luc MOUSEL 
  • Responsablen fir eis jonk Spiller: Mike KRAUS
  • Memberen: Leo FRISCH, Louis GIRA, Gil KASEL, Claudine LANNERS-ZENNERS